Семинар на тему Утврђивање квалитета земљишта Расинског округа као основе за избор одговарајућих лозних подлога за подизање винограда намењених производњи винског грожђа