Реализован пројекат “Стварање предуслова за дигитализацију у Музеју винарства и виноградарства”