Почела реализација пројекта конзерваторско рестаураторских радова