Turisti sa Kipra u Muzeju vinarstva i vinogradarstva